Szkolenie dotyczące tworzenia LSR

paź 7, 2015 w Aktualności
Szkolenie dotyczące tworzenia LSR

W dniu 5 października 2015 r. w Szczecinie w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Szkolenie dotyczyło opracowywania Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 a jego adresatami byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy spotkania pozyskali wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w procesie tworzenia własnych lokalnych strategii rozwoju na poziomie LGD.

Więcej wiadomości