Szkoła Animatorów Wiejskich 2014

lut 20, 2014 w Aktualności, Szkoła Animatorów Wiejskich

W imieniu Stowarzyszenia Brama Vitae zapraszamy wszytkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Szkoły Anamtorów Wiejskich. 

Szkoła Animatorów Wiejskich jest adresowana do osób pracujących na co dzień w środowisku wiejskim: sołtysów, członków  Rad Sołeckich,  pracowników świetlic lub zwyczajnie osób aktywnych społecznie – czyli osób chcących podnieść swoje kompetencje.

Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy uczestników na temat mobilizowania mieszkańców małych społeczności do podejmowania i prowadzenia działalności społecznej poprzez poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego, ukierunkowanych na pobudzenie rozwoju i przedsiębiorczości środowisk i wspólnot lokalnych.

Uczestnicy:

 – 1 grupa 20 – osobowa

Harmonogram :

– 3 szkolenia trzydniowe (po 20 h szkoleniowych każde, zajęcia prowadzone przez 2 wykładowców), w tym podczas jednego szkolenia odbędzie się wizyta studyjna do Mielna Pyrzyckiego z prezentacjami dobrych praktyk.

Moduły:

 I. . Ja jako organizator środowiska lokalnego we współpracy z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie.

14-16 marzec 2014 r.; miejsce Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

Prześledzenie predyspozycji do bycia liderem-organizatorem, wiedza, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora, indywidualny plan rozwoju osobistego.

Komunikacja jako podstawowa kompetencja lidera-organizatora – elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce. Jak budować współpracę w grupie.

II. Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od aktywności do rozwoju – rozwój społeczności lokalnej

28 – 30 marzec 2014, miejsce: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

Poznanie czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające

i hamujące rozwój. Diagnoza potencjału środowiska, poznawanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów i potrzeb.

III. Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa

11-13 kwietnia 2014 r. , miejsce: Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

Poznanie, dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Praca z i poprzez grupy, tworzenie  i rozwój wolontariatu. Rozwijanie komunikacji w środowisku.  Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych. Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych (w tym  w szczególności organizacji społecznościowych).

Dlaczego budujemy partnerstwa, cele partnerstwa, proces budowania partnerstwa. Identyfikacja partnerów, umiejętności prowadzącego partnerstwa. Zarządzanie partnerstwem (formalne i nieformalne). Wolontariat: Etapy organizowania wolontariatu i indywidualny program wolontarystyczny.

Podczas III-go modułu odbędzie się wizyta w Mielnie Pyrzyckim: Spotkanie z lokalnymi animatorami ze Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych.

Organizatorzy zapewniają: noclegi, wyżywienie, trenerów, materiały warsztatowe, transport na wizycie studyjnej

Po stronie uczestników: dojazd na miejsce we własnym zakresie.

Proszę o zgłaszanie osób chętnych emailowo bramavitae@o2.pl, bramavitae@tlen.pl, biuro@szansebezdrozy.pl, telefonicznie pod numerem  telefonu 605 426 469 lub 603 586 815 lub osobiście do dnia 7 marca 2014 r. pod adresem Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów lub ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów.

Osoby do kontaktu Bartosz Mazurczak lub Zbigniew Łukaszewski

Serdecznie zapraszamy!!!!!

Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Brama Vitae  oraz Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

Więcej wiadomości