Szkoła Animatorów Wiejskich 2013

sie 28, 2013 w Aktualności, Szkoła Animatorów Wiejskich

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ponownie organizuje bezpłatne Szkolenia  Animatorów Wiejskich (SAW). Zapraszamy do udziału sołtysów, osoby z Rad sołeckich lub wszystkich innych chętnych aktywnie działających w swoich środowiskach lokalnych.

Jeśli chcesz zostać uczestnikiem i poznać program – czytaj więcej !

 

Uczestnicy:

– 1 grupa 24 – osobowa

Harmonogram :

? 3 szkolenia trzydniowe (po 17 h szkoleniowych każde, zajęcia prowadzone przez 2 wykładowców), w tym jedno ma charakter wizyty studyjnej, z prezentacjami dobrych praktyk.

Moduły:

I. Warsztatowy; temat: Ja jako organizator środowiska lokalnego we współpracy z innymi. Komunikacja interpersonalna, współpraca w grupie.

Termin i miejsce: 27 ? 29 września 2013 r.; miejsce Ośrodek Szkoleniowo- Kolonijny Czarnocin, Czarnocin 2, 72-112 Stepnica

Prześledzenie predyspozycji do bycia liderem-organizatorem, wiedza, umiejętności, postawy, mocne i słabe strony do pełnienia roli organizatora, indywidualny plan rozwoju osobistego. 

Komunikacja jako podstawowa kompetencja lidera-organizatora ? elementy komunikacji interpersonalnej w praktyce. Jak budować współpracę w grupie?

II. Warsztatowy; temat: Rozpoznanie środowiska lokalnego. Od aktywności do rozwoju ? rozwój społeczności lokalnej.

Termin i miejsce: 11 ? 13 październik 2013 r. miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie  ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie czym jest społeczność lokalna, modele, czynniki wspierające
i hamujące rozwój. Diagnoza potencjału środowiska, poznawanie jego mocnych i słabych stron, tworzenie mapy zasobów i potrzeb.

III. Wyjazdowy ? przedstawienie działań animacyjnych (wizyta studyjna po woj. Zachodniopomorskim: Goleniów ? Radowo Małe ? Rokosowo ? Juchowo ? Borne Sulinowo-Szczecinek ? Korytowo ? Goleniów  

Termin: 19 -20 października 2013 r.

Moduł wyjazdowy ma na celu pokazanie dobrych praktyk i działań animacyjnych, które są realizowane na terenie naszego województwa.

Wyjazd i spotkania maja na celu przedstawić zrealizowane projekty animacyjne, pokazanie umiejętności pozyskiwania zasobów w swoim środowisku. Pozwolą na porównanie zdolności oceny skuteczności swoich działań w porównaniu z działaniami innych. Dobre praktyki ? wizyty  w środowiskach o podobnej wielkości, w których liderzy, animatorzy, instytucje pracują na rzecz rozwoju.

IV. Warsztatowy; temat: Mobilizowanie ludzi do działania. Budowanie lokalnego partnerstwa

Termin i miejsce: 8 ? 10  listopad  2013r; miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie  ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

Poznanie, dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla partycypacji obywatelskiej. Praca z i poprzez grupy, tworzenie  i rozwój wolontariatu. Rozwijanie komunikacji w środowisku.  Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych. Inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych (w tym  w szczególności organizacji społecznościowych).

Budowa, cele i proces budowania partnerstwa. Zarządzanie partnerstwem (formalne i nieformalne). Wolontariat: Etapy organizowania wolontariatu i indywidualny program wolontarystyczny.

  Deklaracje_uczestnictwa_SAW_2013.doc – pobierz

Proszę o zgłaszanie osób chętnych do biura LGD Brama Wolińska  lub emailowo  biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie pod numerem  telefonu 91 461 25 84 lub 504 062 884 do dnia 6 września 2013 r.

Osoba do kontaktu Kinga Huber-Mazurczak.

Więcej wiadomości