Spotkanie Zarządu

paź 21, 2010 w Aktualności

Informujemy, że dn. 25 października o godz. 11:00 w biurze LGD odbędzie się spotkanie członków Zarządu.

 

Porządek obrad:

1. Weryfikacja Członków Stowarzyszenia,

2. Rozliczenie LIZ,

3. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia,

4. Terminy naborów i sposoby zabezpieczenia środków pieniężnych przeznaczonych na projekty,

5. Ewaluacja działań LGD w 2010 r. ,

6. Propozycje wniosków do POKL i KSOW,

7. Ankiety – badanie potrzeb,

8. Wolne wnioski.

Więcej wiadomości