Spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Goleniowskiego

cze 12, 2019 w Aktualności
Spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Goleniowskiego

W dniu 28 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Goleniowskiego z Zarządem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13:00, a wzięło w nim udział 16 osób (w tym Wójtowie i Burmistrzowie oraz członkowie Zarządu) oraz 2 pracowników biura.

Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Łukaszewski przestawił charakter i tematykę spotkania. Prezes Stowarzyszenia przypomniał, iż w czerwcu 2019 r. kończy się kadencja wszystkich organów LGD, a najbliższe Walne Zebranie Członków będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W następnej kolejności Pani Monika Matławska przedstawiła informacje o pracach dotyczących okresu programowania 2021-2027, które są prowadzone w grupach roboczych działających na poziomie europejskim. Między innymi wspomniała o rozmowach prowadzonych na poziomie krajowym na temat wielofunduszowości Lokalnych Grup Dziania w nowej perspektywie oraz o przeznaczeniu ok. 40% środków na zielone miejsca pracy. Na tym spotkanie zakończono.

Więcej wiadomości