Spotkanie konsultacyjne w zakresie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 2022-2027 w Osinie

wrz 14, 2022 w Aktualności, Spotkania w ramach planu włączenia społeczności

12 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie tym razem w Gminie Osina, podczas którego także przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w Świetlicy wiejskiej w Osinie. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, przedsiębiorcy, pracownicy biura LGD.

Na spotkaniu przeprowadzono analizę SWOT oraz rozdano ankiety, w których uczestnicy spotkania mogli wyrazić swoje uwagi, podzielić się pomysłami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny udział.


Zapraszamy Państwa do przesłania swoich uwag do nowej LSR za pośrednictwem ankiety znajdującej się na naszej stronie internetowej https://liderpowiatu.pl/aktualnosci/strategia-lsr-2023-2027/

Więcej wiadomości