Spotkanie konsultacyjne w zakresie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 2022-2027 w Nowogardzie

wrz 22, 2022 w Aktualności, Spotkania w ramach planu włączenia społeczności
W dniu 15.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Na spotkaniu przeprowadziliśmy analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru powiatu. Ustaliliśmy ze społecznością lokalną mocne i słabe strony naszego terenu, obszary, którymi powinniśmy się zająć i wstępne cele, którymi nasza strategia powinna się kierować.
Dziękujemy za Państwa udział w spotkaniu, aktywność, merytoryczne wypowiedzi oraz zgłoszone uwagi i problemy.
Zachęcamy wszystkich do dalszej współpracy nad naszym dokumentem strategicznym, na naszej stronie internetowej znajduje się ankieta, w której mogą Państwo wyrazić swoje uwagi https://liderpowiatu.pl/aktualnosci/strategia-lsr-2023-2027/

Więcej wiadomości