Spotkanie konsultacyjne w zakresie planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 2022-2027

wrz 12, 2022 w Aktualności, Spotkania w ramach planu włączenia społeczności

7 września 2022 r. odbyło się spotkanie w Gminie Maszewo, podczas którego przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, przedsiębiorcy, pracownicy biura LGD.

Na spotkaniu przeprowadzono analizę SWOT oraz rozdano ankiety, w których uczestnicy spotkania mogli wyrazić swoje uwagi, podzielić się pomysłami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie i aktywny udział, a Ośrodkowi Kultury i Sportu w Maszewie za okazaną pomoc w zorganizowaniu spotkania i wspaniałą atmosferę.

Zapraszamy Państwa do przesłania swoich uwag do nowej LSR za pośrednictwem ankiety znajdującej się na naszej stronie internetowej https://liderpowiatu.pl/aktualnosci/strategia-lsr-2023-2027/

Więcej wiadomości