Spotkaj się z Animatorem

cze 30, 2017 w Aktualności, Operacje własne PROW 2014-2020
Spotkaj się z Animatorem

Już w te wakacje pracę rozpocznie Animator Społeczności Lokalnej. Praca animatora z mieszkańcami obszaru LGD miałą na celu motywowanie, edukację oraz pobudzanie do organizowania się w celu samodzielnego zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów. Będzie ona polegała na wspieraniu i pomocy dla istniejących już grup w społeczności lokalnej i na pomocy w tworzeniu nowych, które będą aktywnie współuczestniczyć w życiu społeczności. W zakres pracy Animatora będzie wchodziło:

  • prowadzenie szkoleń dotyczących możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz pomoc przy ich sporządzaniu,
  • informowanie o możliwościach wsparcia dla nowo powstających organizacji pozarządowych,
  • organizowanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami obszarów wiejskich w ich miejscu zamieszkania w celu: badania potrzeb mieszkańców, wypracowania wizji zmiany wsi, podejmowania działań mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwój społeczności,
  • współpraca z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Jeśli szukasz świeżych pomysłów na organizację życia społecznego w swojej miejscowości zapraszamy do kontaktu z biurem Lokalnej Grupy Działania.

Więcej wiadomości