Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Pomorze Zachodnie

lut 5, 2018 w Aktualności
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Pomorze Zachodnie

Uprzejmie informujemy, że Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi działania z zakresu Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Pomorze Zachodnie. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jest stowarzyszeniem, do którego należą regiony z całej Europy, a którego działania dotyczą promocji i poprawy jakości lokalnej żywności oraz wzmacniania regionalnej tożsamości. Idea Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego została po raz pierwszy wprowadzona w regionie Południowo-Wschodniej Skanii w Szwecji oraz na Duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Region Pomorza Zachodniego należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego od 2008 r.

Członkami Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie mogą zostać „przedsiębiorstwa”, które są zarejestrowane i działają w województwie zachodniopomorskim oraz wykazują więź z regionem, np.

 1. restauracje, punkty gastronomiczne, obiekty świadczące usługi hotelarskie.
 2. producenci surowców w rolnictwie, ogrodnictwie, rybactwie.
 3. przetwórcy żywności.
 4. hurtownicy i sprzedawcy detaliczni.

Korzyści wynikające z członkostwa „przedsiębiorstwa”:

 1.  bezpłatne uzyskanie licencji do używania logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie.
 2. umieszczenie informacji o przedsiębiorstwie członkowskim na stornie internetowej Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl, www.sdk.wzp.pl oraz na stronie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com.
 3. posiadanie linku na stronie internetowej Województwa Zachodniopomorskiego www.wzp.pl, www.sdk.wzp.pl   oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com do własnej strony „przedsiębiorstwa”.
 4. uczestnictwo w imprezach promocyjnych organizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
 5. zamieszczanie bezpłatnych reklam w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Zachodniopomorskie.
 6. oznakowanie siedziby przedsiębiorstw szyldem z logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie.
 7. otrzymanie dyskietki z elektroniczną kopią logo Dziedzictwo Kulinarne Pomorze Zachodnie, które może być używane dla celów reklamowych i na materiałach własnych członka.

Serdecznie zachęcamy Państwa do budowania tożsamości regionalnej i marki Pomorza Zachodniego poprzez członkostwo w Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie.

Szczegółowe informacje nt. Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie znajdą Państwo na stronie http://www.wrir.wzp.pl/rolnictwo-lowiectwo-rybactwo, www.sdk.wzp.pl

Załączniki:
1. Regulamin Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – wniosek o członkostwo
3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dane osobowe
4. Załącznik nr 3 do Regulaminu – oświadczenie zdjęcia


Więcej wiadomości