Relacja z II spotkania informacyjno-organizacyjnego 04.01.2022r.

sty 5, 2022 w Aktualności
Relacja z II spotkania informacyjno-organizacyjnego 04.01.2022r.

W dniu 04.01.2022r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się drugie bezpłatne szkolenie dla beneficjentów dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Na spotkaniu zostały omówione m.in.: zasady przyznawania pomocy, prawidłowy sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznes planu. Omówione zostały również obligatoryjne załączniki do wniosku o przyznanie pomocy. Prowadzący spotkanie przeanalizowali krok po krok każdy z dokumentów oraz odpowiedzieli na szereg pytań z sali.


Przewidywany termin składania wniosków o przyznanie pomocy to styczeń 2022r.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.Więcej wiadomości