Relacja z I spotkania informacyjno-organizacyjnego 18.11.2021 r.

lis 19, 2021 w Aktualności
Relacja z I spotkania informacyjno-organizacyjnego 18.11.2021 r.

W dniu 18.11.2021 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie odbyło się pierwsze z dwóch bezpłatnych szkoleń dla beneficjentów dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Na spotkaniu zostały omówione m.in.: zasady przyznawania pomocy oraz zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznać najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji oraz Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawę oceny i wyboru operacji przez Organ Decyzyjny LGD.

Kolejne spotkanie przewidziane jest na miesiąc grudzień 2021r. i będzie dotyczyło wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu (ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów). Omówione zostaną również obligatoryjne załączniki do wniosku o przyznanie pomocy.

Przewidywany termin składania wniosków o przyznanie pomocy  to styczeń 2022r.

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Więcej wiadomości