Rekrutacja do IV edycji Promengo

gru 14, 2016 w Aktualności
Rekrutacja do IV edycji Promengo

9 obszarów zarządzania organizacjami pozarządowymi w jednym programie, kursy e-learningowe i warsztaty stacjonarne, wdrożeniowe projekty zmieniające funkcjonowanie organizacji, spotkanie z ponad 40 menedżerkami i menedżerami NGO z całej Polski – tak zapowiada się kolejna edycja PROMENGO. Rekrutacja właśnie się zaczęła!

Program Menedżerowie NGO [PROMENGO] to unikalne przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do kadry menedżerskiej trzeciego sektora, prowadzone w formule blended-learningu, łączącej szkolenia stacjonarne, naukę on-line oraz praktyczne wdrażanie indywidualnych rozwiązań zarządczych.
Głównym elementem PROMENGO jest cykl kursów z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, który obejmuje 9 obszarów tematycznych, ważnych dla wszystkich podmiotów non-profit niezależnie od ich profilu działalności, formy prawnej, doświadczenia czy liczby zrealizowanych projektów.

W programie znajdują się następujące ścieżki tematyczne: planowanie strategiczne, marketing w organizacjach pozarządowych, fundraising, elementy prawa w praktyce organizacji pozarządowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, umiejętności interpersonalne.

Program adresowany jest przede wszystkim do prezesów, członków zarządu, dyrektorów i kierowników (odpowiedzialnych za wydzielone obszary funkcjonalne lub zarządzających samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi). Uczestnikami Programu mogą być również koordynatorzy kluczowych projektów organizacji, kierujący stałymi zespołami i posiadający uprawnienia do autonomicznego podejmowania decyzji w obszarze zarządzania projektem.

Dlaczego warto? Promengo to:
1. Kompleksowa bezpłatna oferta programowa, obejmująca najważniejsze obszary kompetencji menedżerskich. Wszystko w jednym miejscu, w ramach jednego programu.
2. Dostęp do najlepszych specjalistów – osób łączących doświadczenie trenerskie z doświadczeniem pracy w organizacjach lub specjalizujących się w wybranych aspektach zarządzania.
3. Nacisk na użyteczność nauczania. Przekładanie zdobywanej wiedzy i umiejętności na praktykę. Wymaganym elementem zaliczenia każdego przedmiotu jest zadanie wdrożeniowe, które może stać się okazją do wprowadzenia potrzebnych zmian w organizacji.
4. Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi praktykami – menedżerami NGO – podczas warsztatów stacjonarnych oraz aktywności online.
5. Indywidualna informacja zwrotna od trenerów na temat poprawności wykonania zaliczeniowych zadań wdrożeniowych.
6. Uniwersalność nauczania zapewniana przez różnorodność metod i form kształcenia oraz modeli i podejść prezentowanych przez trenerów. Każdy ma szansę znaleźć rozwiązania najlepiej pasujące do własnego stylu uczenia się, zarządzania i sytuacji w organizacji.
7. Zastosowanie e-learningu pozwalające na uelastycznienie kształcenia. Możliwość uczenia się dowolnego dnia, o dowolnej porze, z jakiegokolwiek miejsca z dostępem do internetu.

Więcej informacji – http://faoo.pl/promengo/co-to-jest-promengo/

Więcej wiadomości