Regionalny Konkurs Grantowy 2013

sie 30, 2013 w Aktualności
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 1 sierpnia „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl.
Zapraszamy również do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Jak napisać wniosek w Programie „Równać Szanse”. Zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w Gdańsku i Lublinie. Rejestrator znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl

Więcej wiadomości