Realizacja trzech Zlotów Sołtysów

mar 5, 2020 w Aktualności, Operacje własne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wzrost aktywności i umiejętności animowania społeczności wiejskiej u sołtysów i członków rad sołeckich oraz podejmowanie i prowadzenie działalności społecznej poprzez poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Realizacja trzech Zlotów Sołtysów
Cel operacji: Celem operacji jest wzrost aktywności i umiejętności animowania społeczności wiejskiej u sołtysów i członków rad sołeckich oraz podejmowanie i prowadzenie działalności społecznej poprzez poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału społecznego, kulturowego i ludzkiego.

Opis operacji: Operacja polega na zrealizowaniu trzech trzydniowych Zlotów Sołtysów podczas, których uczestnicy uzyskają informacje na temat działań Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  a także zwiększą aktywność i podniosą umiejętności animowania społeczności wiejskiej.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba uczestników Zlotów Sołtysów– 105 osoby
Liczba Zlotów Sołtysów – 3 szt.

Więcej wiadomości