Realizacja szkolenia w Bałtowie – zapytanie ofertowe (transport)

lip 14, 2014 w Aktualności

logo2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja odpowiedzialna za realizację operacji – STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KULTURALNE „BRAMA VITAE”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Goleniów, 14 lipca 2014

Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BRAMA VITAE” zwane dalej Zamawiającym zaprasza podmioty prawne do składania ofert cenowych w zakresie:

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Transport osób z Goleniowa do Bałtowa i okolic, i z powrotem do Goleniowa w miesiącach luty/marzec 2015r. z udziałem 50 osobowej grupy – łącznie 1434 km.

Informacje dodatkowe:
– ilość dni – 4 (od czwartku do niedzieli).
– termin związania ofertą – 15.03.2015r.
– za realizację zamówienia powinien być wystawiony rachunek lub faktura VAT z terminem płatności minimum 21 dni
– autobus musi mieć co najmniej 50 miejsc siedzących

Kryteria oceny i wyboru ofert:
– cena – 100%

Informacje dodatkowe:
Zaproszenie do składania ofert cenowych ukazuje się na stronie www.szansebezdrozy.pl

Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 1) w terminie do dnia 20 sierpnia 2014r. na adres Stowarzyszenia: PL. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów; jednocześnie oświadczając, że znana mu jest treść wzoru umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres biura. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Zbigniew Łukaszewski tel. 603 58 68 15.

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 8.00–16.00

Złożone oferty nie podlegają zwrotom. O konkretnej dacie wybrany oferent będzie powiadomiony na 30 dni przed terminem realizacji.

Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z realizacji zadania bądź wyboru oferty.

Cena usługi w ofercie maja być stała i nie może ulec podwyższeniu lub obniżeniu w 2015r.

Pełna treść zapytania ofertowego

Wzór oferty

Wzór umowy

Więcej wiadomości