Realizacja Spędu Liderów

sty 18, 2024 w Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu wzrost aktywności i umiejętności animowania społeczności wiejskiej a także podejmowanie i prowadzenie działalności społecznej poprzez poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału społecznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Spęd Liderów
Cel operacji: Głównym celem operacji jest wzrost aktywności i umiejętności animowania społeczności wiejskiej a także podejmowanie i prowadzenie działalności społecznej poprzez poszukiwanie edukacyjno-społecznych metod rozwijania kapitału społecznego.   

Opis operacji: Operacja polega na zrealizowaniu trzydniowego Spędu Liderów podczas, którego uczestnicy (lokalni liderzy, sołtysi, członkowie rad sołeckich, członkowie Stowarzyszenia, pracownicy biura LGD oraz osoby aktywne z obszarów wiejskich powiatu goleniowskiego) uzyskają informacje na temat działań Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a także zwiększą aktywność i podniosą umiejętności animowania społeczności wiejskiej.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba uczestników Spędu Liderów – 53 osoby
Liczba Spędów Liderów – 1 szt.

Więcej wiadomości