PROW po 2013 r.

lip 22, 2011 w Aktualności

Informujemy, że w ramach FORUM MAZOWIECKIEGO LEADERA, skupiającego wszystkie, zarejestrowane na Mazowszu grupy (35) odbyła się wczoraj debata na temat problemów rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku. Wykład wprowadzający do dyskusji na temat ?PROW jak instrument kreowania jakościowych przeobrażeń obszarów wiejskich po 2013 roku? wygłosił: Michał Marciniak ? Doradca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do stycznia 2011 Dyrektor Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRIRW). Docelowym zamiarem jest opracowanie, wspólnie z grupą wybitnych przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz europejskich krajowych i regionalnych organizacji sieciujących Leader dokumentu zatytułowanego ?Nowa strategia rozwoju dla europejskich obszarów wiejskich ? szanse i zagrożenia?.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. Kolejne spotkania Forum, organizowane raz w miesiącu, poświęcone będą zagadnieniom szczegółowym – w ujęciu regionalnym, w tym między innymi problematyce bezrobocia na obszarach wiejskich, edukacji, turystyki wiejskiej, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz promocji odnawialnych źródeł energii. Materiały z debaty i wnioski dostępne będą na stronie internetowej www.mazowieckileader.pl do poniedziałku 25 lipca 2011 roku. Zachęcamy wszystkich do jej systematycznego odwiedzania. Organizatorzy zachęcają również do przesyłania zgłoszeń do udziału w III Mazowiecko?Lubelskim Kongresie LGD organizowanym w Zamościu w dniach 25 – 27 sierpnia 2011 roku.

Więcej wiadomości