Projekty uchwał na Walne 12.06.2015

cze 3, 2015 w Aktualności
Projekty uchwał na Walne 12.06.2015

Informujemy, że w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków zamieszczone zostały projekty uchwał, które będą podejmowane. Przypominamy iż z uwagi na koniec kadencji Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej bardzo prosimy o obecność ze względu na wybory do organów kolegialnych Stowarzyszenia, przy których wymaga jest obecności 50% + 1 wszystkich Członków Stowarzyszenia. Informujemy, że kandydatury do organów kolegialnych mogą być zgłaszane tylko spośród obecnych na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania.

Więcej wiadomości