Projekty uchwał na Walne 12.05.2014

kwi 30, 2014 w Aktualności

Informujemy, że w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków zamieszczone zostały projekty uchwał, które będą podejmowane.  Przypominamy iż względu na zmiany w Statucie, będące wynikiem zaleceń pokontrolnych, ich uchwalenie wymaga obecności 50% + 1 wszystkich Członków Stowarzyszenia, dlatego też prosimy o obecność.

Więcej wiadomości