Prawo, szkolenia i nabory dla organizacji pozarządowych

maj 4, 2016 w Aktualności
Prawo, szkolenia i nabory dla organizacji pozarządowych

PRAWO

WAŻNE! Od 10 maja br. obowiązują nowe druki w trybie uproszczonym. Więcej na www

WAŻNE! Od 20 maja br. obowiązują nas nowe przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Więcej o zmianach na www

SPOTKANIA/SZKOLENIA

 • NOWOŚĆ! Zachodniopomorskie Forum Organizacji Pozarządowych ZaFOS zaprasza do udziału w warsztatach, które odbędą się w ramach projektu „Skuteczna współpraca szansą na rozwój 3 sektora”. Więcej na www
 • Zbliżają się  XV Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami„. Do 15 maja 2016 r. organizatorzy czekają na zgłoszenia. Więcej na www

KONKURSY…

 1. Trwa zgłaszanie kandydatur do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2016 oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016. Termin upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji na www
 1. Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza organizacje społecznych, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucji realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu. Termin zgłaszania dobrych praktyk mija  30 czerwca. Więcej na www

ZESPOŁY

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego poszukuje ekspertów do pracy w Zespole ds. wolontariatu. Termin na zgłaszanie kandydatów mija 16 maja br. Więcej na www

 ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

 1. NOWOŚĆ! Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”: Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających Dowódców Wojskowych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Na
  Oferty należy składać do dnia: 05.2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) rozpoczęło dwa nowe nabory w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Konkurs grantowy Stowarzyszenie Odra – Niemen „Małe granty dla Polonii 2016 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską”. Projekty powinny być skierowane do Polaków mieszkających poza granicami Polski – z jednego lub większej liczby krajów. Termin składania wniosków upływa w dniu 13 maja 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Program Grantowy ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”.  Nabór do 18 maja br. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna realizację działań w zakresie udzielania pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. Przewidziano dwa rodzaje pożyczek: do 100 tys. zł na start przedsiębiorstwa i do 500 tys. zł na jego rozwój. Program wystartuje 30 kwietnia br. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Drugi nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa –nabór wniosków do 06.2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Rozwoju ogłosiło drugą edycję „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” skierowanego do partnerów społecznych i gospodarczych. Nabór wniosków trwa do 3 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Minister Edukacji Narodowej ; trwa konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Nabór ofert do 5 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018” – nabór do 6 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Nabór ofert do 10 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Ruszył matematyczny konkurs grantowy Fundacji mBank Polska. Zwolennicy edukacji przez zabawę, pasjonaci nauk ścisłych, mający pomysły na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, mają możliwość zgłosić się do III edycji konkursu grantowego „mPotęga”. Termin nadsyłania wniosków upływa 10 maja 2016 r. Więcej na http://mpotega.pl/…/15-pomys%C5%82y-do-mpot%C4%99gi-poszuki…
 1. Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Do 10 maja br. trwa nabór wniosków na  realizację projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Więcej na ewt.gov.pl/…/Wspolne-projekty-na-polsko-czeskim-pograni…
 1. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił nabór wniosków ramach konkursu w ramach „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”. Czas na składnie wniosków mija 10 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską – 2016”. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 października 2016 r. Termin składania wniosków upływa 13 maja 2016 r. Więcej na http://www.odraniemen.org/
 1. Trwa LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 15 maja 2016 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl
 1. Dzisiaj rusza Bank Ambitnej Młodzieży Fundacja Banku Zachodniego WBK. Termin na składanie wniosków do 05.2016 r. Więcej na www
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło dodatkowy nabór w priorytecie „Promocja literatury i czytelnictwa – Literatura”, który potrwa do 16 maja 2016 Więcej na www
 1. Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosił konkurs na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Termin składania wniosków do 18 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Konkurs Fundacja Edukacja dla Demokracji na mikrodotacje „Kierunek: Wschód”, którego celem jest promocja w Polsce wiedzy o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy międzynarodowej z w/w regionami. Propozycje wydarzeń należy zgłaszać do dnia 20 maja 2016 r. Więcej na www
 1. Trwa konkurs grantowy „Po stronie natury„. Termin nadsyłania wniosków mija 05.2016 r. Więcej na www
 1. Fundacja Auchan na Rzecz Młodzieży zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat. Nabór trwa do 31 maja br. Więcej na http://media.auchan.pl/…/20-lecie-dzialalnosci-fundacji-auc…
 1. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych: W okresie do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Więcej na https://www.nbportal.pl/…/dofinansowanie-nbp/nabor-projektow
 1. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. Termin naboru wniosków od 1 do 9 czerwca 2016 r. Więcej na www
 1. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się
  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/ Za pl
 1. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Konkurs PO IiŚ 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 1. Konkurs POWER 4.2 na „Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych”. Nabór do 07.2016 r. Więcej na www

AKTYWNOŚĆ…

STOWARZYSZENIE POLITES

Współpracujesz z wolontariuszami i chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja jest przyjazna wolontariuszom? Wejdź na stronę DOBRY WOLONTARIAT i sprawdź się!

INKU

Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza do siebie! Więcej na stronie 

SZKOLENIA W SEKTORZE3

Szkolenia, warsztaty dla ngo, konkursy. Więcej na stronie

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

Darłowskie Centrum Wolontariatu zaprasza do współpracy. Więcej na www

TEATR KANA

Ruszył projekt „Wrogościnność” – czyli cykl działań mających na celu szeroko pojętą edukację w trudnych tematach związanych z mniejszościami i uchodźcami.  Więcej na www

HARMONOGRAMY…

 • Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj
 • Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

 • serwis fundusze: – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl – podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

Więcej wiadomości