Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 08.05.2020r.

kwi 28, 2020 w Aktualności
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 08.05.2020r.

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Pani Ewy Stancel serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD  na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie:

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr 1/2020/K z dnia od 02.03.2020r. do 17.03.2020r. oraz operacji własnej (Wydawnictwo dotyczące obszaru LSR), której zamiar realizacji został zamieszczony na stronie www Stowarzyszenia dnia 04 lutego 2020 r.

Posiedzenie odbędzie się dnia 8 maja (piątek) 2020 r. o godz. 16.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów).

Porządek obrad

Przypominamy, że wszystkie złożone wnioski w ramach wyżej wymienionych naborów oraz w ramach operacji własnych są udostępnione dla członków Rady w biurze LGD przy ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 w Goleniowie.

Prawomocność posiedzenia i podejmowanie przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady (kworum) z zachowaniem parytetu każdorazowo na etapie każdego głosowania (grupa interesów i reprezentowany sektor).

Więcej wiadomości