Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 07.06.2021r.

maj 27, 2021 w Aktualności
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD 07.06.2021r.

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia Pani Ewy Stancel serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD  na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie:

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach naboru nr 1/2021/K z dnia od 19.04.2021r. do 07.05.2021r. 

Posiedzenie odbędzie się dnia 7 czerwca (poniedziałek) 2021 r. o godz. 16.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej  1, 72-100 Goleniów).

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY LGD 

Przypominamy, że wszystkie złożone wnioski w ramach wyżej wymienionego naboru są udostępnione dla członków Rady w biurze LGD przy ul. Plac Bramy Wolińskiej 1 w Goleniowie.

Prawomocność posiedzenia i podejmowanie przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady (kworum) z zachowaniem parytetu każdorazowo na etapie każdego głosowania (grupa interesów i reprezentowany sektor).


Więcej wiadomości