Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

mar 12, 2019 w Aktualności

W imieniu Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy członków Organu Decyzyjnego LGD na posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:

– podejmowanie działalności gospodarczej – w ramach naboru nr  LGD-SZANSE/I/2019/K
rozwijanie działalności gospodarczej – w ramach naboru nr LGD-SZANSE/II/2019/K
tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności – w ramach naboru nr LGD-SZANSE/III/2019/K

Posiedzenie odbędzie się w dniach 20-22 marzec (środa, czwartek,piątek) 2019r. o godz. 16.00 w biurze LGD (pl. Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów). Porządek obrad do pobrania poniżej.

Więcej wiadomości