Posiedzenie Rady 23.10.2014 r.

paź 14, 2014 w Aktualności

Infomujemy, że dnia 23.10.2014 r. (czwartek) w biurze Stowarzyszenia (ul. Pocztowa 2) odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w sprawie dokonania zmian w uchwałach do których wniesione zostały uwagi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PORZĄDEK OBRAD RADY

 1. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady,
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
 5. Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
 6. Zapoznanie się z wnioskami będącymi przedmiotem posiedzenia,
 7. Uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 8. Uchylenie uchwały XVII/417/14 w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 12. Uchylenie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 13. Uchylenie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
 16. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 17. Zamknięcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.

Więcej wiadomości