Posiedzenie Rady 02.04.2013 r.

mar 15, 2013 w Aktualności
Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego  odbędzie się 02 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD RADY
 
STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
w dn. 02 kwietnia 2013r.
 
1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
3. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej,
4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
5. Wybór nowego Wiceprzewodniczącego,
6. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Wiceprzewodniczącego i ukonstytuowaniu się Rady,
7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  ?Odnowa i rozwój wsi?,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?,
9. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej  działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
11. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  311 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?.
13. Zamknięcie Zebrania Rady  przez Przewodniczącego.
 
 
 
W przypadku wystąpienia  odwołań ze strony beneficjentów, termin II zebrania ustalono na 16 kwietnia br. (wtorek) na godzinę 14.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).
 

Więcej wiadomości