Posiedzenie Rady 02.04.2014 r.

mar 25, 2014 w Aktualności

Infomujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 02.04.2014 r. (środa) o godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).

PORZĄDEK OBRAD RADY

 1. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Posiedzenia Rady,
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
 3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne),
 5. Przedstawienie informacji Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady,
 6. Przedstawienie zakresu oraz wyników kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
 7. Omówienie popełnianych błędów podczas posiedzeń Rady,
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XIII/253/14 z dnia 10.02.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej operacji w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XIII/254/14 z dnia 10.02.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz uchylenia uchwały nr XIII/255/14 z dnia 10.02.2014 r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwały nr XII/211/14, XII/212/14, XII/213/14, XII/214/14 z dnia 17.01.2014 r. dotyczące wyboru operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz uchwały nr XIII/256/14, XIII/257/14, XIII/258/14, XIII/259/14 z dnia 10.02.2014 r. dotyczące wyboru operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 11. Zapoznanie się z wnioskami będącymi przedmiotem posiedzenia,
 12. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 14. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
 15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 17. Wolne głosy, wnioski i zapytania,
 18. Zamknięcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego.

Więcej wiadomości