Pomorska droga pszczela – nowa polsko-niemiecka inicjatywa w Euroregionie Pomerania

paź 17, 2022 w Aktualności
Pomorska droga pszczela – nowa polsko-niemiecka inicjatywa w Euroregionie Pomerania

W ramach projektu „Przyszłość przez współpracę” stworzonego i realizowanego przez VORPOMMERSCHE DORFSTRASSE e.V. wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i Lokalną Grupą Działania LEADER „Flusslandschaft Peenetal”, w dniu 25 kwietnia 2022 r. na ZUT w Szczecinie zawarta została umowa o współpracy.

Partnerami współpracy są Lokalne Grupy Działania, działające w programie LEADER na obszarze Euroregionu Pomerania tj. cztery po stronie  niemieckiej oraz pięć organizacji funkcjonujących po stronie polskiej; Stowarzyszenie Lider Pojezierza, Lider Powiatu Goleniowskiego, WIR, Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim i DIROW, a także Uniwersytet w Greifswaldzie oraz ZUT w Szczecinie.

Głównym celem podejmowanych działań jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na terenach przygranicznych poprzez współpracę partnerów polskich i niemieckich. Dotychczas podjęte tematy tej współpracy obejmują ideę stworzenia pomorskiej drogi pszczelej, e-mobilność, alternatywne źródła energii i cyfryzację (Smart Village).

Pomorska droga pszczela – wspólna wizja w ramach Euroregionu łącząca ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i gospodarkę

W dniach 6-7 października 2022 r. grupa zaangażowanych osób z Pomorza (Pomorze Przednie i Pomorze Zachodnie) spotkała się w Zachodniej Meklemburgii, aby uzyskać wyczerpujące informacje na temat szlaku pszczelego „ErlebnisReich Bienenstraße” (https://bienenstrasse.de/), który jest projektem zrealizowany przez Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu Landschaftspflegeverband Sternberger Endmoränengebiet (LSE) e.V. Dokonano tego z wizjonerskim zamiarem – stworzenia drogi pszczelej łączącej Pomorze Przednie z Pomorzem Zachodnim.

Pszczelarze z Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego przyjęli zaproszenie grup LEADER powiatu Vorpommern Greifswald, Stowarzyszenia VORPOMMERSCHE DORFSTRASSE e.V., Fundacji Akademie Nachhaltige Entwicklung MV i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie do udziału w praktycznym wdrażaniu wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Utworzenie drogi pszczelej umożliwi realizację wielu zadań na Pomorzu w wymiarze transgranicznym. Jest także wspaniałą okazją do spotkań  osób z obu krajów zaangażowanych w takich tematach jak: pszczelarstwo, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, wzmacnianie potencjału regionu, marketing.

Podczas realizacji różnorodnych celów oprócz partnerów współpracujących w ramach kooperacji projekt wspierają także inne kompetentne podmioty, takie jak regionalne związki pszczelarzy, stowarzyszenie pommernArche e.V., które już buduje transgraniczną sieć producentów i sprzedawców i wnosi wiedzę z zakresu sprzedaży i marketingu, oraz stowarzyszenie pomologiczne Pomologen-Verein e.V. (LG M-V). Inni aktywni uczestnicy są bardzo mile widziani i mają możliwość zgłoszenia się w stowarzyszeniu VORPOMMERSCHE DORFSTRASSE e.V. (https://www.vorpommersche-dorfstrasse.de/)

Zespół LES powitał uczestników w reprezentacyjnym muzeum powozów w miejscowości Kobrow.

Podczas prezentacji szlaku pszczelego „ErlebnisReich Bienenstraße” zwrócono uwagę na ogromną złożoność zadania, jakim jest droga pszczela.

Bogaty program pokazał zachwyconym uczestnikom różnorodność możliwych działań, od uli przez kwietne łąki z roślinami miododajnymi, dzikie pszczoły, sady aż po muzeum pszczelarstwa.

W Centrum Kultury i Informacji Karower Meiler uczestnicy zostali poinformowani o znaczeniu parku krajobrazowego dla ochrony środowiska i dla turystyki.

Należy mieć nadzieję, że entuzjazm polskich i niemieckich uczestników udzieli się decydentom politycznym i administracji i że Pomorze Przednie wraz z Pomorzem Zachodnim zdoła uruchomić projekt europejski o dużej sile oddziaływania. W ten sposób zaangażowanie głównie dobrowolnie działających inicjatorów mogłoby stać się wspólnym zadaniem ze stałymi, pełnoetatowymi strukturami.

Na uczestnikach duże wrażenie zrobiła wysoka jakość i profesjonalność konstrukcji szlaku pszczelego „ErlebnisReich Bienenstraße“.

W wyniku dyskusji podczas warsztatów powstała polsko-niemiecka grupa robocza „Droga Pszczela”, która zajmie się teraz konkretną realizacją wstępnie wypracowanej idei.

Składamy serdeczne podziękowania gospodarzom, Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu Landschafts-pflegeverband, Fundacji Akademie Nachhaltige Entwicklung M-V, w szczególności panu dr Ernstowi Schützlerowi za organizację, a także Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie za istotne wsparcie finansowe.Więcej wiadomości