Odwoławcze Posiedzenie Rady 10.02.2014 r.

lut 3, 2014 w Aktualności
W związku z wpłynięciem do biura LGD odwołań do wyników oceny operacji, informujemy, że odwoławcze Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego odbędzie się 10.02.2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia (pl. Bramy Wolińskiej 1).
 
PORZĄDEK OBRAD RADY
  1. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne), 
  2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym),
  3. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej,
  4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności Zebrania Rady,
  5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi dla których wpłynęło odwołanie
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
  7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” dla których wpłynęło odwołanie,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy rankingowej na działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  9. Zamknięcie Zebrania Rady przez Przewodniczącego.

Więcej wiadomości