Nabory, nabory (46 propozycji)

mar 18, 2016 w Aktualności
Nabory, nabory (46 propozycji)

1. NOWOŚĆ! Nabory w programach Fundacji PZU Niebawem ruszy nabór wniosków w trzech programach grantowych Fundacji PZU: „Z PZU po lekcjach”, „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”, „PZU z kulturą”. Już teraz sprawdźcie jak się przygotować do pisania wniosków: http://fundacjapzu.pl/275.html#konkursy

2. NOWOŚĆ! Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2016 r. Więcej na www

3. NOWOŚĆ! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można składać do 6 kwietnia 2016 r. – więcej na www

 1. NOWOŚĆ! Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wolontariat polska pomoc 2016”. Oferty należy składać do 31 marca 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Fundacja Auchan na Rzecz Młodzieży zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat.
  Nabór trwa do 31 maja br. Więcej na http://media.auchan.pl/…/20-lecie-dzialalnosci-fundacji-auc…
 1. NOWOŚĆ! Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych: W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Więcej na https://www.nbportal.pl/…/dofinansowanie-nbp/nabor-projektow
 1. NOWOŚĆ! Ruszył matematyczny konkurs grantowy Fundacji mBank Polska. Zwolennicy edukacji przez zabawę, pasjonaci nauk ścisłych, mający pomysły na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, mają możliwość zgłosić się do III edycji konkursu grantowego „mPotęga”. Termin nadsyłania wniosków upływa 10 maja 2016 r. Więcej na http://mpotega.pl/…/15-pomys%C5%82y-do-mpot%C4%99gi-poszuki…
 1. TERMIN UCIEKA! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn. Projekt ,,Junior Sport” w ramach programu ,,Sport Wszystkich Dzieci”. Termin na składanie ofert mija 21 marca 2016 r. Więcej tutaj
 1. TERMIN UCIEKA! Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców  21 marca 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow…
 1. TERMIN UCIEKA! Nabór wniosków w obszarze bioróżnorodności Funduszu Współpracy Dwustronnej Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894770.html
 1. TERMIN UCIEKA! Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Oba ministerstwa zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór potrwa do 25 marca br. Więcej na http://www.mfa.gov.hu/…/pl_hir…/2016-program-pozarzadowy.htm
 1. TERMIN UCIEKA! Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do 25 marca 2016 r. Więcej na http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/506-rusza-iv-edycja-konkursu-grantowegoe4
 1. TERMIN UCIEKA! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r. Termin na składanie ofert mija 25 marca 2016 r. Więcej tutaj
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, uzależnieniami. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej”. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na  wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2016. Termin na składanie ofert mija 30 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na  wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2016. Termin na składanie ofert mija 30 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Termin na składanie ofert mija 30 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Termin na składanie ofert mija 30 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków do 31 marca 2016 r. Więcej na http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow
 1. Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci „Zachować pamięć”. Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Szczegóły na http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content
 1. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to 31 marca 2016r. Więcej na http://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/
 1. Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji programu pn. „mikrogranTY”. Głównym celem programu jest wsparcie przez Szczeciński Inkubator Kultury działający  za pośrednictwem Stowarzyszenia Media Dizajn, inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit i o charakterze interwencyjnym, realizowanych w przestrzeni publicznej. Termin mija 31 marca 2016 r. Więcej
 1. 29 lutego 2016 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków w ramach projektu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2016 r. Więcej tutaj
 1. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Więcej tutaj
 1. 100 000 dla kultury w konkursie Virgin Mobile Academy.T rwa druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację projektu z obszaru kultury i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Więcej na stronie
 1. Agrafka Agory” – ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych. Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r. Więcej na stronie
 1. Europejska Fundacja Młodzieży – granty na międzynarodowe działania młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Najbliższy termin – 1 kwietnia. Więcej na stronie
 1. Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 800 000 zł. Wnioski można składać w terminie do 3 kwietnia 2016 roku. Więcej na http://pomagamy.tesco.pl/
 1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa już w zeszłym roku ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa do 4 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie
 1. Konkurs Komisji Europejskiej na innowacje społeczne dotyczące uchodźców. Nabór do 8 kwietnia 2016 r. po angielsku. Więcej na stronie
 1. KONKURSY POWER 5.2: od 4 do 29 kwietnia 2016 r. konkurs na „Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.” Więcej na www
  POWER 4.3 od 31 marca do 15 kwietnia 2016 konkurs na „na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy” Więcej na www
  POWER 2.17. od 31 marca do 21 kwietnia 2016 „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.” Więcej na www
 1. Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową” na realizację projektów w ramach Działania 2.7 Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 31.03.2016 r. do 21.04.2016 r. Więcej na stronie
 1. Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło  program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. Więcej tutaj
 1. Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Więcej na stronie
 1. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 – 5c – Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b – Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 29.04.2016 r. Więcej na stronie
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie  
 1. Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Do 10 maja br. trwa nabór wniosków na  realizację projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Więcej na ewt.gov.pl/…/Wspolne-projekty-na-polsko-czeskim-pograni…
 1. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/ Za pl
 1. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
  Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie
 1. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie


Więcej wiadomości