Nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” nr konkursu 4/2014

lip 30, 2014 w Aktualności, Ogłoszenia o naborach PROW 2014-2020

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

od 13 sierpnia 2014 r. do 27 sierpnia 2014 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży, Plac Bramy Wolińskiej 1, w Goleniowie  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach (wersja papierowa 2 egzemplarze i wersja elektroniczna na płycie CD 2 sztuki). Wnioski powinny znajdować się w skoroszytach z perforacją.

Limit dostępnych środków w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi wynosi”: 284 951,38 zł

Minimalne wymagania – wniosek złożony w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” będzie oceniany w oparciu o lokalne kryteria wyboru operacji, które są określone w LSR. Minimum punktowe,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji  wynosi 30 %.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
– Stowarzyszenia  Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego www.szansebezdrozy.pl  w dziale „Ogłoszenia o naborach” –  Odnowa i rozwój wsi
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, w związku z tym LGD wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji.

Informacje udzielane są w biurze LGD Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Pytania należy kierować  na adres email: biuro@szansebezdrozy.pl lub telefonicznie: 91 461 25 84 lub 504 062 884.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA: zipOR4-2014.zip

Więcej wiadomości