Wyniki naboru wniosków w ramach PROW, termin naboru od 20.02.2013 do 14.03.2013 r.

kwi 3, 2013 w Aktualności

Informujemy, iż   listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania w ramach LSR w zakresie:

  • Odnowa i rozwój wsi,
  • Małe projekty,
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

znajdują się w  bocznym menu -> PROW 2007-2013 -> wyniki naborów.

Od decyzji Rady przysługuje odwołanie w formie pisemnej poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji o niewybraniu wniosku. Rada ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania i ogłoszenie ostatecznej decyzji.

Więcej wiadomości