Miejsca Aktywności Społecznej

mar 8, 2023 w Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu promowanie obszaru objętego LSR partnerów projektu oraz stworzenie warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” oraz Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego poprzez utworzenie Miejsc Aktywności Społecznej,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Miejsca Aktywności Społecznej (MAS)

Cel operacji: Promowanie obszaru objętego LSR partnerów projektu oraz stworzenie warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców na obszarze działania Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” oraz Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego poprzez utworzenie Miejsc Aktywności Społecznej.

Opis operacji: Operacja polega na zakupie wyposażenia do utworzonych Miejsc Aktywności Społecznej oraz wpieraniu lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, poprzez aktywizację społeczną w oparciu o wytworzoną w ramach Projektu Infrastrukturę.

Przewidywane wyniki operacji:
Liczba szkoleń – 2 szt. (partnerzy 1 i 2)
Liczba osób przeszkolonych – 30 osób (partnerzy 1 i 2)
Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt. (partnerzy 1 i 2)
Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy – 2 szt. (partnerzy 1 i 2)
Liczba utworzonych MAS – 15 szt. (partnerzy 1 i 2)
Liczba projektów współpracy skierowana do grup docelowych – 1 szt. (partner 2)
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby – 1 szt. (partner 2)

Partner 1 – Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
Partner 2 – Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego

Więcej wiadomości