Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

gru 8, 2015 w Aktualności
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru powiatu goleniowskiego w tym przedstawicieli sektora: publicznego, gospodarczego, społecznego do udziału w konsultacji poświęconej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.
Podczas spotkania omówione zostaną zapisy Lokalnej Strategii Rozwoju jako dokumentu planistycznego, który stanowić będzie podstawę do wdrażania środków unijnych w ramach działania LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 16 grudnia (środa) 2015 r. o godz. 16.00 w tymczasowej siedzibie biura LGD w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej przy ul. Pocztowej 2 w Goleniowie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.


Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem metod partycypacyjnych i dotyczyć będzie między innymi kluczowych etapów dokumentu LSR takich jak:

  1. Diagnoza i analiza SWOT
  2. Określenie celów, wskaźników, planu działania.
  3. Zasady wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru.
  4. Zasady monitorowania i ewaluacji.
  5. Plan komunikacyjny.

Więcej wiadomości