Konsultacje społeczne w zakresie tworzonej LSR

sie 10, 2015 w Aktualności

Plakat-page-001

Planowany program spotkania:

1. Rejestracja uczestników spotkania
2. Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania
3. Wprowadzenie uczestników w tematykę spotkania
4. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wraz z informacją o źródłach finansowania
5. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju
6. Przerwa kawowa
7. Analiza celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
8. Dyskusja
9. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Więcej wiadomości