Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

lis 30, 2021 w Aktualności
Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020 (LSR) i zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

LSR na lata 2014-2020

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biuro@szansebezdrozy.pl do 8 grudnia 2021 r. do godz. 12.00.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.szansebezdrozy.pl

Więcej wiadomości