Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

lip 31, 2023 w Aktualności
Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego na lata 2014-2020 (LSR) i zgodnie z procedurą aktualizacji LSR zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonego dokumentu:

Lokalna Strategia Rozwoju

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego na formularzu zmian w LSR (do pobrania poniżej), osobiście lub mailowo: biuro@liderpowiatu.pl do 07 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00.

Formularz zgłaszania uwag do LSR

Jednocześnie informujemy, iż uwagi do LSR zbierane są na bieżąco tylko i wyłącznie na formularzu udostępnionym przez LGD na stronie www.liderpowiatu.pl

Więcej wiadomości