Konkursy, nabory i inne

cze 21, 2016 w Aktualności
Konkursy, nabory i inne

SAMORZĄDOWY LIDER WSPÓŁPRACY Z NGO 2016 – ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI

Za nami pierwszy etap Konkursu Marszałka Województwa pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2016”. Dziś rozpoczynamy 14-dniowe konsultacje dotyczące Finalistów Konkursu. Konsultacje dają wszystkim zainteresowanym możliwość wyrażenia opinii na temat samorządów, które znalazły się w Finale Konkursu oraz ich działań prowadzonych na rzecz współpracy z III sektorem. Konsultacje potrwają do dnia 4 lipca 2016 r. Więcej informacji na www

PRZYSTANEK WOLONTARIAT

Rozpoczęły się prace nad kolejną edycją Przystanku Wolontariat – wydarzenia, które odbędzie się w grudniu 2016 r. i związane jest z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Sekretariat ds. Młodzieży WZ zaprasza na spotkanie organizacyjne wszystkich dotychczasowych partnerów, ale także organizacje i instytucje, którym inicjatywa nie jest jeszcze znana, a chciałyby się włączyć w regionalne obchody Dnia Wolontariusza. Spotkanie odbędzie się 23 czerwca (czwartek), godz. 13.30 w sali 400, IV piętro ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie.  Zgłoszenia przesyłać można na msamul@wzp.pl

Dla Państwa, którzy dopiero dołączą do naszego grona przesyłam kilka odnośników:

Filmik podsumowujący zeszłą edycję: https://www.youtube.com/watch?v=obJisHGVhec

http://tydzienaktywnosci.org/

https://www.facebook.com/PrzystanekWolontariat/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZiuOvZAheew

ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Polityki publiczne europejskiej jakości. Stowarzyszenie ESWIP wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław), Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia (Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. Nabór według harmonogramu trwa do 30.06, 29.07 i 31.08. Więcej na www

KONSULTACJE

Do 8 lipca 2016 r.  można wziąć udział w konsultacjach dotyczących priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021. W języku angielskim. Warto – wystarczy przypomnieć, że w nowej perspektywie Polska pozostanie największym beneficjentem środków norweskich – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro. Więcej na www

WARSZTATY

Aktywne Wakacje Warsztaty dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 26-27 czerwca 2016 organizowane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Jeśli jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej i nie masz jeszcze pomysłu jak spędzić pierwsze wolne dni wakacji to „Aktywne Wakacje” są właśnie dla Ciebie! Zapewniamy ciekawie spędzony czas w gronie rówieśników, a przede wszystkim możliwość „doszlifowania” języka obcego! A to za sprawą naszych prowadzących, którzy jako wolontariusze europejscy biegle posługują się językiem angielskim oraz niemieckim. Na warsztaty obowiązują zapisy. Formularz on-line znajduje się pod linkiem:

http://goo.gl/forms/UtLZrm274tLAGRd13 Zgoda rodzica na udział dziecka w warsztatach dostępna jest pod linkiem: http://bit.ly/1ZVoXtP Rekrutacja trwa do 24 czerwca (piątek), godz. 12.00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty są bezpłatne. Informacje o warsztatach wraz z programem można znaleźć na stronie www.europedirect-szczecin.eu

KONKURSY…

 • CZAS UCIEKA! Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i zawalczenie o tytuł „Samorządu Równych Szans 2016”. Zgłaszanie projektów do konkursu odbywa się za pomocą internetowej Bazy Dobrych Praktyk (bazadobrychpraktyk.org.pl). Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2016 r. Więcej informacji o konkursie na www
 • CZAS UCIEKA! Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza organizacje społecznych, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucji realizujące programy na rzecz osób starszych do udziału w drugiej edycji konkursu. Termin zgłaszania dobrych praktyk mija  30 czerwca. Więcej na www

ADMINISTRACJA RZĄDOWA ….

Współpraca z NGO – programy, ogłoszenia, konkursy….Więcej na www

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

Wykaz dotacji z ambasad www TRWAJĄ NABORY

Zbiór informacji o grantach z Komisji Europejskiej, które dostępne są tutaj.

Konkursy Miasta Szczecin www

 • NOWOŚĆ! Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dwa moduły. Ministerstwo przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł. Termin upływu zgłoszeń mija 14 sierpnia br. Więcej na www
 • NOWOŚĆ! Rozpoczął się konkurs Fundacji BGK „Na dobry początek”. Nawet 10 tysięcy złotych można wygrać na projekty edukacyjne dla dzieci 2-8 lat. Konkurs skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, bibliotek oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji w małych miejscowościach. Nabór wniosków trwa do 12 września 2016 r. Więcej na www
 • NOWOŚĆ! Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017. Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 można składać do 10 lipca 2016 r. Więcej na www
 • NOWOŚĆ! Stypendia „Nowe technologie dla dziewczyn30 czerwca kończy się nabór do drugiej edycji programu. Nowe technologie dla dziewczyn – pierwszego w Polsce programu stypendialnego dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami. Więcej na www

5)      PFRON: Finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Termin mija 30.06.2016. Więcej na www

 • Konkursy w POWER na Innowacja społeczne: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych – od 25.05.2016 do 20.06.2016 Więcej na www
 • Fundacja PZU prowadzi obecnie nabór w ramach programu dotacyjnego: „PZU z kulturą – nabór do 06.2016” Więcej na www
 • Konkurs Ministerstwa Oborny Narodowej: Organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć upamiętniających operację „Ostra Brama” w Wilnie – do 23.06.2016 r. Więcej na www
 • Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) do 23 czerwca br. (do godziny  18). Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Więcej na www i na www
 • Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych” – nabór do 06.2016 r. Więcej na www
 • Konkurs Komisji Europejskiej w ramach UE Aid Volunteers dla organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. Nabór trwa do 07.2016 r., do godz. 12.00. Więcej informacji na www
 • Fundacja PZU prowadzi obecnie nabór w ramach programu dotacyjnego: „Z PZU po lekcjach” – nabór do 06.2016. Więcej na www
 • Konkurs POWER 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Na przeszkolenie pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz wyrobów budowlanych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 • Konkurs POWER 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu dokonanie analizy realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz opracowanie dla wszystkich jednostek objętych przeglądem zaleceń, rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 • Ostatnia szansa na fundusze norweskie i EOG z perspektywy 2009-2014! Konkurs Ministerstwa Zdrowia – operatora programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Nabór do 30 czerwca 2016 r. Więcej na www
 • Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 • Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie
 • Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. można aplikować o środki na realizację partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej w Programie Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 • Konkurs dotacyjny Fundacji Batorego dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. Nabór do 15 lipca 2016. Więcej na www
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury”, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Termin trwania naboru od 27 czerwca do 18 lipca 2016 r. Więcej informacji na www
 • Konkurs POWER Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach – od 01.07.2016 do 25.07.2016 Więcej na www
 • Konkurs PO IiŚ4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – nabór do 29.07.2016 – mogą tu aplikować pozarządowe organizacje ekologiczne. Więcej na www
 • Konkurs POWER 4.2 na „Programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych”. Nabór do 07.2016 r. Więcej na www
 • Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. – od 18.07.2016 do 29.07.2016 Więcej na www
 • Konkurs POWER Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tysięcy ludności – od 01.07.2016 do 01.08.2016 Więcej na www
 • W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla pierwszej osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 16:15. Więcej na www
 • Od 19 maja do 19 sierpnia 2016 r. trwa nabór w tamach II osi priorytetowej Programu Interreg VA Brandenburgia-Polska. Można aplikować o środki na projekty z zakresu integracji mieszkańców i współpracy administracji. Obowiązującymi językami Programu są język niemiecki i język polski. Więcej informacji na www
 • Nowy planowany konkurs POWER 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych. Nabór do 08.2016 r. Więcej na www
 • Komisja Europejska ogłosiła harmonogram naboru projektów w Programie LIFE w 2016 r. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.” Więcej informacji na www Program LIFE: Terminy naborów w 2016 r. do 26.09.2016
 • Konkurs NFOSiGW w zakresie „Edukacji ekologicznej” na organizację konferencji. Termin naboru wniosków – od 23.05.2016 r. do 27.12.2016 r. lub do wyczerpania środków z alokacji (nabór ciągły). Więcej na www

PUBLIKACJE

Kolejne świetne publikacje o konsultacjach społecznych. Wybór zagadnień został podyktowany doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia działań lokalnych w projekcie „Konsultacje z zasadami”, w którym autorzy, STOCZNIA i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, wspólnie z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i urzędnikami z siedmiu miast w Polsce pracowali nad regułami konsultacji. Publikacje można pobrać na www

POZARZĄDOWO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W SZCZECINIE

STOWARZYSZENIE POLITES

SEKTOR 3

http://sektor3.szczecin.pl/

WIEŚCI Z INKU

http://inkubatorkultury.szczecin.pl/

DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU

http://www.wolontariat.com.pl/ 

HARMONOGRAMY…

Programu Wiedza Edukacja Rozwój Harmonogram dostępny jest tutaj

Regionalny Program Operacyjny  WZ Harmonogram dostępny jest tutaj

POMOCNE…

 • serwis fundusze: – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl – podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze
 • Punkty Informacyjno – doradcze – szczegóły na www

Więcej wiadomości