Konkurs „Przyjazna wieś” 2011

sie 1, 2011 w Aktualności

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice. W przypadku najlepszych projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 15 września 2011 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

 Formularz zgłoszeniowy

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeńdo etapu regionalnego konkursu

Pomocnik do formularza

Przyjmowanie formularzy konkursowych:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel. 91 561 37 00 do 02
fax. 91 561 37 91
e-mail: barzkowice@home.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Więcej wiadomości