Konkurs „Poszukiwacze smaków”

lis 21, 2013 w Aktualności
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza I edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”, mającego na celu wyłonienie nowych produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Proponowane wydarzenie skierowane jest do dzieci i młodzieży, których zadaniem jest udokumentowanie „smaków”, poprzez ich wyszukiwanie np. w rodzinnych dokumentach, pamiątkach, zdjęciach, literaturze, rozmowach z rodzicami, dziadkami. Opis danego produktu, przepis, jego charakterystyczne cechy uczniowie mają przedstawić na pisemnych zgłoszeniach , a tradycję pielęgnowaną w danej rodzinie od co najmniej dwóch pokoleń, potwierdzić za pomocą wyżej wymienionych materiałów źródłowych. Jednym z punktowanych elementów konkursu jest przedstawienie na współczesnym zdjęciu walorów estetycznych produktu/potrawy. Ten punkt konkursu zachęca uczniów do wspólnego gotowania z rodzicami, dziadkami, podpytywania o rodzinne tradycje kulinarne oraz uwiecznienia na zdjęciu swojego dzieła gastronomicznego. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę.
Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2014 r. na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,  z dopiskiem :  Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Konkurs „Poszukiwacze Smaków”. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu : (91) 44 10 213 lub e-mailem : akolodziej@wzp.pl .

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego –  http://wzp.pl/wrir/imprezy_i_konkursy/p-r-m-a-20727/imprezy_i_konkursy.htm

Więcej wiadomości