Konkurs ofert – koordynacja LIZ II

maj 10, 2011 w Aktualności

Stowarzyszenie Szanse Bezrozy Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłasza nabór ofert na koordynację II Leaderowskich Igrzysk Zachodniopomorskiego – rozgrywki powiatowe, finały (koordynacja organizacyjno-sparawozdawcza, dystrybucja informacji).

Oferty mozna składać w biurze LGD do dnia 27 maja 2011 r. do godz. 15:30

Warunki które musi spełniać oferent:

1. Udokumentowane: kwalifikacje wykonywania określonej działalności lub czynności lub przedstawienie rekomendacji i zaświadczeń innych instytucji

2. Terminowość złożenia oferty

Oferta do pobrania

Oferta na koordynacje

 

Więcej wiadomości