Konkurs Ministra Sprawiedliwości

wrz 3, 2015 w Aktualności, Konkursy - inne
Konkurs Ministra Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: „Powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także organizowania szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom, sytuacji oraz potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem” realizowanego do dnia 31 grudnia 2015 r. Nabór do 11 września br. Więcej na http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,7413,viii-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie.html

Więcej wiadomości