Konferencja „EKONOMIA SPOŁECZNA ORAZ JEJ WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POMORZA ZACHODNIEGO”

wrz 21, 2023 w Aktualności

W dniach 20-21 września odbyła się konferencja organizowana przez Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie „Aktywne OWES” oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pn. „EKONOMIA SPOŁECZNA ORAZ JEJ WPŁYW NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POMORZA ZACHODNIEGO”. Konferencja podzielona była na różne panele w tym „KREOWANIE MIEJSC PRACY W SEKTORZE EKONOMII SPOŁECZNEJ – pozytywny efekt partycypacji”, w którym wystąpiła Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lider Powiatu Goleniowskiego Pani Monika Matławska. Podczas tego panelu rozmowy toczyły się m.in. o możliwości współpracy międzyinstytucjonalnej w kreowaniu miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Głównym celem konferencji była budowa współpracy między rządem, samorządem oraz środowiskiem nauki i biznesu na rzecz rozwoju naszego województwa. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM WZ, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim, Gminy Kępice, Gminy Miasta Świnoujścia, MOPR w Szczecinie, Wiejskiej Inicjatywy Rozwoju.

Więcej wiadomości