Kolorowe zagrody

paź 18, 2011 w Aktualności

Do 30 listopada 2011 roku można zamawiać najnowszą publikację Stowarzyszenia Wiejskiego ?Zielona Przestrzeń? (www.zielona.org). Bezpłatny komplet 10 pocztówek prezentujących kwiaty tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych można zamówić wysyłając do nas swoje dane adresowe: info@zielona.org Publikacja przeznaczona jest dla mieszkańców wsi oraz organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu ?Kolorowe Zagrody ? tradycyjne wiejskie ogródki kwiatowe ostoją bioróżnorodności?. Projekt odpowiada na problem zanikania wiejskich ogródków kwiatowych oraz zubożenia gatunkowego roślin ozdobnych zastępowanych obcymi dla krajobrazu wiejskiego iglakami i strzyżonymi trawnikami. Chcemy upowszechniać wiedzę o przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej roli tradycyjnych ogródków, zachęcać mieszkańców i mieszkanki wsi do ich odtwarzania oraz przywrócić tradycję wymiany nasion i sadzonek.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

  • – Inwentaryzacja 25 tradycyjnych wiejskich ogródków kwiatowych, skatalogowanie gatunków i odmian roślin, pozyskanie materiału nasadzeniowego. Z wynikami inwentaryzacji można zapoznać się tutaj: zielona.org/Kolorowe-Zagrody
  • – Utworzenie tradycyjnego wiejskiego ogródka przy aktywnym współudziale lokalnej społeczności w pięciu wsiach województwa zachodniopomorskiego.
  • – Wydanie kompletu 10 pocztówek prezentujących kwiaty tradycyjnych ogródków.

Projekt ?Kolorowe Zagrody? został sfinansowany ze środków Global Greengrants Fund. Druk publikacji został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej wiadomości