Harmonogram PROW 2014-2020 ustalony

sty 22, 2016 w Aktualności
Harmonogram PROW 2014-2020 ustalony

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się 21 stycznia br. z przedstawicielami mediów, aby przekazać informacje o opracowanym w resorcie harmonogramie wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o stanie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2015.

– W bieżącej perspektywie finansowej mamy 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.  Obecnie tylko 9 proc. środków przeznaczonych jest na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na skierowanie części pieniędzy pochodzących z polityki spójności na tereny wiejskie – poinformował podsekretarz stanu.
Wiceminister przedstawił główne działania PROW 2014-2020 oraz terminy ich wdrażania.
Omawiając stan realizacji płatności bezpośrednich podsekretarz stanu stwierdził, że:
– Tempo ich realizacji nie jest zadowalające, choć harmonogram ich wypłat mieści się w dopuszczalnych prawem terminach.
Według wiceministra przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w niedostatecznym nadzorze nad zamówieniem i prawidłowością wykonania systemu informatycznego przez wykonawcę, a także w niedotrzymaniu umów i przyjętych zobowiązań.
– O problemach wykonawca poinformował pismem z 18 listopada 2015 roku, czyli na dzień przed objęciem przeze mnie funkcji podsekretarza stanu, nie są to jednak szczegóły, które interesują rolników – zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki.
– Rolników interesuje to czy otrzymają należne im środki na konto, tym bardziej, że za nimi bardzo trudny rok, w którym wielu z nich dotknęła susza oraz trudna sytuacja na rynkach rolnych – dodał podsekretarz stanu – dlatego podjęliśmy szybkie decyzje.
W ramach wypłat z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich wypłacono od 16 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. 2,68 mld zł dla ponad 1 mln rolników. W sumie, do końca ubiegłego roku wypłacono ponad 20 proc całkowitej koperty finansowej na płatności bezpośrednie.
Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki poinformował również o przygotowaniu  nowej linii kredytowej w formie sześciomiesięcznego kredytu obrotowego.

Do pobrania:

Więcej wiadomości