Działania aktywizujące – wyniki VII nabór 2014r.

sty 22, 2014 w Aktualności, DA

Lista wniosków na działania aktywizujące w ramach partnerstwa VII nabór 2014r. w podziale na przyjęte do realizacji i nieprzyjete do realizacji. 

pdfWyniki_VII_nabór


UWAGA

  • Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia) – do 31 stycznia 2014 r. Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD. 
  • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia – patrz dokumentacja naborowa (Pliki do pobrania).
  • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

docHarmonogram

docoświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS

 

Więcej wiadomości