Działania aktywizujące – wyniki II nabór 2018 r.

mar 6, 2018 w Aktualności, DA
Działania aktywizujące – wyniki II nabór 2018 r.

Informujemy, iż w dniu 05.03.2018 r. Zarząd LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego dokonał oceny wniosków złożonych w ramach II naboru na działania aktywizujące (wyniki do pobrania poniżej).

WAŻNE INFORMACJE

  • Organizacja, która otrzymała dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia: kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia) oraz oświadczenia potrzebnego do wystawienia prawidłowej deklaracji podatkowej PIT-11  – do 12 marca 2018 r. Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD. Wnioskodawca jest również zobowiązany podczas trwania warsztatów do prowadzenia ewidencji godzin pracy instruktora/warsztatowca.
  • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
  • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.
  1. Wyniki naboru na działania aktywizujące (xlsx)
  2. Oświadczenie do celów podatkowych (doc)
  3. Oświadczenie (PIT-11) (doc)
  4. Ewidencja (doc)

Więcej wiadomości