Działania aktywizujace II nabór

sty 23, 2018 w Aktualności, DA
Działania aktywizujace II nabór

Informujemy o zbliżającym się terminie naboru wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy zapoznać się z Regulaminem działań aktywizujących oraz pozostałymi dokumentami (do pobrania poniżej).

Termin naboru: od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Wnioski (w 1 egzemplarzu) wraz z programem realizacji działania oraz listą osób popierających realizację działania i deklarujących w nim udział powinny być złożone osobiście do Biura LGD na adres: Pl. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów lub u członków Zarządu Stowarzyszenia z poszczególnych Gmin.

WAŻNE:

Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia  kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy) oraz oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia – będzie dostępny na stronie LGD po ogłoszeniu wyników naboru). Termin warsztatów może ulec zmianie, zmiana ta musi zostać zgłoszona do Biura LGD.
Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

Załączniki do pobrania:
1. Regulamin (pdf)
2. Formularz wniosku (doc)
3. Program realizacji działania (doc)
4. Lista osób popierających realizację działania i deklarujących w nim udział (doc)
5. Baza instruktorów (pdf)
6. Porozumienie (pdf)
7. Dokumentacja do rozliczenia działania (rar)

Więcej wiadomości