Dinozaury z Bałtowa

mar 6, 2015 w Aktualności
Dinozaury z Bałtowa

W dniach 26 lutego – 1 marca odbył się wyjazd studyjny do Bałtowa pod hasłem Ekonomia społeczna, partnerstwo, partycypacja zrealizowany w ramach wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego przez Stowarzyszenie Brama VITAE. Wyjazd skierowany był do osób aktywnych w środowiskach wiejskich z powiatu goleniowskiego. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w szeregu warsztatów dotyczących m.in. upowszechniania i promowania idei ekonomii społecznej. Odwiedzili Centrum Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także zapoznali się z historią rozwoju społeczno-gospodarczego Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz Ostrowca Świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że wyjazd do Bałtowa przyczyni się do uaktywnienia mieszkańców obszarów wiejskich LGD.

Więcej wiadomości