Co słychać w III sektorze? (konkursy, nabory, szkolenia)

kwi 6, 2016 w Aktualności
Co słychać w III sektorze? (konkursy, nabory, szkolenia)

AKCJE INFORMACYJNE…

Rozpoczął się ostatni miesiąc akcji Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji na stronie www  Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP. 1% – niby tak niewiele, a ma tak wielkie znaczenie …

KONSULTACJE…

Do 20 kwietnia 2016 r. trwają konsultacje projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Szczegóły dostępne są tutaj

KONKURSY…

 1. NOWOŚĆ! Trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia br. Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Trwa nabór zgłoszeń w ramach Programu Stypendialnego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Janko Muzykant”. Wnioski należy składać w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Trwa nabór wniosków o przyznanie w roku 2016 stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną. Wnioski należy składać w terminie do  29 kwietnia 2016 r. Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Trwa zgłaszanie kandydatur do Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2016 oraz Konkursu Animator Regionalnej Przedsiębiorczości 2016. Termin upływa 15 czerwca 2016 r. Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Trwa konkurs „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2016”. Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnionymi ankietami należy przesyłać w terminie do 29 kwietnia 2016 roku. Więcej na www
 1. Projekt dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski! 25×25 Dobre sąsiedztwo we wspólnej Europie – to tytuł konkursu prowadzonego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana. Głównym tematem i hasłem przewodnim projektu jest 25ta rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz jakie znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej mają dobre stosunki Polski i Niemiec. Jak wziąć udział? Zadaniem szkół, które zgłoszą się do projektu będzie przeprowadzenie zajęć w formie lekcji historycznej i symulacji. Zgłoszenia do 10 kwietnia. Więcej na stronie

8.  Od 1 marca br. trwa II edycja konkursu dla samorządów i mieszkańców miast „Mieszkam Tu – Mądre pomysły na mądre miasto„. W ramach konkursu wyłonione zostaną najciekawsze pomysły i projekty zgłoszone lub zrealizowane w ramach budżetów obywatelskich w 2015 r. W zmaganiach mogą uczestniczyć zarówno sami autorzy pomysłów, jak i gminy, na terenie których zostały one zrealizowane. Termin mija 17 kwietnia br. Więcej na  http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/mieszkam-tu-madre-pomysly-na-madre-miasto-rusza-ii-edycja-konkursu-na-projekty-do-budzetow-obywatelskich-kazdy-moze-wziac-udzial,78104.html

 1. Trwa LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wnioski można składać do 15 maja 2016 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl

10. ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy Fundacji BOŚ adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Wystarczy zarejestrować zespół do 15 kwietnia 2016 roku a do 30 kwietnia przesłać swój projekt. Więcej na www

NABORY, NABORY…

Kalendarz konkursów ngo.pl

 1. TERMIN UCIEKA! Konkurs Komisji Europejskiej na innowacje społeczne dotyczące uchodźców. Nabór do 8 kwietnia 2016 r. po angielsku. Więcej na stronie
 1. TERMIN UCIEKA! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym. Termin na składanie ofert mija 8 kwietnia 2016 r. Więcej tutaj
 1. NOWOŚĆ! Otwarty konkurs ofert Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.  Termin na składanie ofert mija 13 kwietnia 2016 r. Więcej tutaj
 1. NOWOŚĆ! Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Oferty należy składać od dnia 24 marca do dnia 15 kwietnia 2016 w wersji elektronicznej przez Generator Ofert ASOS. Więcej informacji na www
 1. NOWOŚĆ! Trwa konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.” Nabór potrwa do 12 kwietnia 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła piątą edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2016„. Nabór potrwa do 12 kwietnia br. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! Trwa konkurs grantowy „Po stronie natury„. Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2016 r. Więcej na www
 1. NOWOŚĆ! 5 kwietnia 2016 r. startuje kolejna edycja konkursu „Aviva To dla mnie ważne„! Więcej na http://todlamniewazne.pl/
 1. NOWOSĆ! Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza konkurs grantowy „Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy 2015”. Termin składania wniosków – 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00. Więcej na www
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w 2016 r. Termin na składanie ofert mija 12 kwietnia  2016 r. Więcej tutaj

14.   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Termin mija 13 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie www

15.   Konkurs grantowy Instytutu Muzyki i Tańca: Myśl w ruchu – IV edycja. W ramach Programu wspierane są trwające min. 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, prowadzone przez instytucje kultury lub organizacje pozarządowe, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych z możliwością tworzenia grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.). Nabór wniosków w IV edycji Programu odbywa się od 15 marca do 15 kwietnia 2016. Więcej na www

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku. Termin naboru wniosków mija 12 kwietnia 2016 r. Więcej na www
 1. Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji” 2016. Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe: Gruzja – łączna suma dofinansowania 700 000 zł, Tunezja – łączna suma dofinansowania 500 000 zł. Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.Więcej na www
 1. Fundacja Auchan na Rzecz Młodzieży zaprasza stowarzyszenia i fundacje działające w Polsce do udziału w Jubileuszowym Konkursie Grantowym i składania projektów na rzecz edukacji, integracji społecznej i zdrowia, adresowanych do dzieci i młodych ludzi w wieku 5-25 lat. Nabór trwa do 31 maja br. Więcej na http://media.auchan.pl/…/20-lecie-dzialalnosci-fundacji-auc…
 1. Cykliczny nabór inicjatyw edukacyjnych: W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku. Więcej na https://www.nbportal.pl/…/dofinansowanie-nbp/nabor-projektow

21.   Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. Oferty należy składać do 11 kwietnia 2016 r. Więcej na www

 1. Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 4 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na www
 1. KONKURSY POWER 5.2: od 4 do 29 kwietnia 2016 r. konkurs na „Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckim” Więcej na www
  POWER 4.3 od 31 marca do 15 kwietnia 2016 konkurs na „na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy” Więcej na www
  POWER 2.17. od 31 marca do 21 kwietnia 2016 „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.” Więcej na www
 1. Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Kompleksowa realizacja działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową” na realizację projektów w ramach Działania 2.7 Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 31.03.2016 r. do 21.04.2016 r. Więcej na stronie
 1. Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło  program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. Więcej tutaj
 1. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 – 5c – Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b – Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 29.04.2016 r. Więcej na stronie
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie  
 1. Ruszył matematyczny konkurs grantowy Fundacji mBank Polska. Zwolennicy edukacji przez zabawę, pasjonaci nauk ścisłych, mający pomysły na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, mają możliwość zgłosić się do III edycji konkursu grantowego „mPotęga”. Termin nadsyłania wniosków upływa 10 maja 2016 r. Więcej na http://mpotega.pl/…/15-pomys%C5%82y-do-mpot%C4%99gi-poszuki…
 1. Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Do 10 maja br. trwa nabór wniosków na  realizację projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Więcej na ewt.gov.pl/…/Wspolne-projekty-na-polsko-czeskim-pograni…
 1. Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome i na http://www.ewt.wzp.pl/ Za pl
 1. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
  Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie
 1. Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na stronie
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na stronie

KOMISJE KONKURSOWE…

 1. TERMIN UCIEKA! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w 2016 roku. Termin mija 1 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie
 1. TERMIN UCIEKA! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na wspieranie zadań z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w 2016 r. Termin mija 5 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie
 1. NOWOŚĆ! Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej w roku 2016. Termin mija 6 kwietnia 2016 r. Więcej na stronie

PUBLIKACJE…

Polecamy lekturę poradnika, który zawiera praktyczne informacje o organizacji współpracy międzypokoleniowej. Jego celem jest wspieranie nauczycieli, edukatorów, opiekunów, animatorów w koordynowaniu udanych programów i projektów między pokoleniami, promujących uczenie się, zrozumienie i wzajemny szacunek między pokoleniami na terenach wiejskich. Więcej na http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/poradniki/item/45357-dzialac-miedzypokoleniowo-poradnik-witryny-wiejskiej

POMOCNE…

 • serwis fundusze: – zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznego oraz serwis fakty.ngo.pl – podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

Więcej wiadomości